-
-
گوگوش: تو زن داری؟

بهروز: نه بابا زنمون کوجا بود

گوگوش: نامزد داری؟

بهروز: رفتم خدمت برگشتم حامله بود

گوگوش: یعنی تا حالا عاشق نشدی؟

بهروز: اه نه بابا نه قربونت، بیگیر بخواب

عشق کدوُمه؟

اه انگُولکمُون نکن نذار یاد اون چیز هایی که نداریم بیوفتیم

مصبتو شکر، هر چی خورده بودیم پرید، اَه ما کجاییم تو کجایی


☜✘فاز سَنگینـــــ✘☞

--
منبع : saeed945.parsunit.com
-
..تو مبتلا به درمانی و من دچار بیماری...


--
دو بیتی های ناب
-


-


مشاهده پست‌های بیشتر