در صورت تمایل به فعالیت در کانال تلگرام پارس یونیت اینجا کلیک کنید.
عکس و تصویر ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺍﮔﺮ
نماز هایمان اگر "نماز" بود ...
نماز هایمان اگر "نماز" بود كه موقع سفر ذوق نمی كردیم برای شكسته شدنش !

نماز هایمان اگر "نماز" بود كه ركعت آخرش اینقدر كیف نداشت !!

اگر نمازهایمان نماز بود ،
كه اول وقت نمیخواندیم برای اینكه، خود را "خلاص" كرده باشیم ...

اگر نماز هایمان نماز بود ...
كه تبدیل نمیشد به نمایش پانتومیم برای نشان دادن آدرس شارژر گوشی ...

اگر نمازهایمان نماز بود ...
كه تبدیل نمیشد به به یك فرصت طلایی برای خلق ایده های بكر !!!
تبدیل نمیشد به مناسب ترین زمان تحلیل رفتارهای همكار !!!
تبدیل نمیشد به ماشین حساب !!

نه
نمازهایمان "نماز" نیست :(

اگر نماز بود ، یك كارواش قوی میشد و با فشار میشست از دلمان همه ی
سیاهی هارا ، لكه هارا ، پلشتی هارا

اگر نماز بود ، میشد "كیمیا" و مس وجودمان را تبدیل میكرد به طلا ...

اگر نمازمان نماز بود ،
میشد پل ، میشد پناهگاه ، میشد دارو ، میشد مرهم ، میشد درمان ، میشد شاه كلید ،
میشد میعادگاه ، میشد دانشگاه ...

خدایا شما كه درهای آسمانت را سخاوتمندانه باز كرده ای ...
من از تو فقط یك چیز میخوام ،
بر منت بگذار و كاری كن نمازهایم ،


"نماز" شود ... فقط همین !