جملات زیبا فلسفی

ادامه مي‌دادم؛ آنجايي كه ديگران متوقف شده‌اند و برمي‌خاستم وقتي كه ديگران مي‌خوابند