-
خوش آمد گویی!

[پیام خودکار شبکه اجتماعی پارس یونیت]
-

چ بازی ها که تو با دل کردی...
-
یاد بگیر پیش کسی اسم در میکنی گذشتتو یادت نره رفیق زمین گرده میدونی که!!! 〆ƁƐHƵAƊ ƤAX〆
-
شب خوش
خورشید ..
لرزید بر لبانش لبخندی
چون رقص ا ب بر سقف
از انعکانس تابش خورشید
-
مادره خطاب به پسرش: نیوتن رو میشناسی ؟
پسره :نه کی هست؟
مادره : اگه به درسات بیشتر توجه میکردی میشناختیش !
پسره: خیلی خوب ، پارمیدا رو میشناسی ؟
مادر : نه !!!
پسره : اگه به شوهرت بیشتر توجه میکردی میشناختیش !

-
یک دست جـآمِ بـآده و یک دست جـعـدِ یــآرD:
رقـصـی چنـیـن میـآنـه ی میـدآنـم آرزوسـت...:))


--
SƦ
مشاهده پست‌های بیشتر