نام کاربری : amir_h021


قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-






خــــــب حـآجـی زنـدگـی ـهـمـیـنـه

گـذشـتـهـ هـآ گـذشـتـ و رفـتـ بـآلـآیـی کـریـمـهـ

اِمـروزتــ بـآشـهـ فـردـهـآ خـمـیـرهـ

بـبـیـن کـور بـشـهـ دو تـآ چـشـمـی کـهـ نـبـیـنـهـ

شـیـشـهـ بـآز شـکـسـتــ رو دسـتــ

چـیـکـهـ چـیـکـهـ خـون رو فـرش

ریـمـل و سـیـآهـی اَشـکــ مـن بـی دل بـی فـکـر و لـش








#ـــصـــآدق
-
متن اهنگ جدید اپیکور بند به نام تکون بده


تـــکــون بـــدهــ ،هــمـیـنـجـوری رآهـ کـهـ مــیـری



تـــکــون بــدهـ، تـکـون بـدهـ لـآیـکــ بـگـیـری



تــکــون بــدهـ، آخـــهـ مــگــه خــوآبــتــ مــیــآد



تــکــون بــدهــ، تـکـون بـدهـ کـآمـنـتــ بـیـآد




#اولِ برج تو بغل آخر ماه پی کورتاژه





#اپــیــکــور>> تــکــون بــدهــــ
-



اِی بــآبــآ خـَـفـَـن تــو رو خـُـدآ بـِـزآر بـِـریــم جـُــلــو مــآ رو نـَـبـَـر




بــآبــآ خـَـفـَـن جــوکــ نـَـگــو بـِـزآر بـُـرو مــآ رو دیــگــهـِـ نـَـ خـَ ـنــ د و ن







#ــحــصـــیــن
-
:)
دانلود آهنگ مسیح و آرش AP به نام تو که نیستی پیشم




تــــــو مــیــتـونــی بـمـونــی


مـیـتـونـی بــسـآزی


مــنـو اونـجـوری کــهــ


هـمـهـ حـسـودم بـشـن


آدمــآی ایـن شــهــر


قــول بــدهــ بــمــونـــی


#Arash Ap


#Masih
-







#ســـر پــیـــچــ ــهــآ بـــآ تـــمــآمــ ســرعـــتــــ حــمــآقــتـ ــهـآیــم رآ مــیــبــرمــ


#حــصـــیـــن
-




مـِـثـهِـ ایـنـآ نـیـسـتـی کــِـ تــو کـآفـهِـ آرومَـن

اَصـَـن وآسَـتـــ عِـنــدِ ضِـدِحــآلِ رآم بـودَن


مَـنَـم نِـمـیـخـوآسـتـَم ایـنـجـوری شـهِـ کـِـ


گـآهـی وَقـتـآ خـوبــ مــیـرونــی پـیـسـتــ کـوچـیـکِـهــ

اونــیَـم کــِــ بـآش فــآزِ پـیـآدهِـ روی دآری

مـیـآد و تـو جـیـبـآتــ هَــرچــی نـیـسـتــــ بــو مــیـکِـشــهـِـ




#ــــشــــآیـــع


#T-DEY
مشاهده پست‌های بیشتر