نام کاربری : amir_h021


قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-کــــآر نــدآریــم بــرهـ هـر کــی بـهـ عــشـقـش ولــی


رپـــ ایــن نــیســت قـضـیـهـ رو کـش بش نـدیـم


ایــن روزا کــآری نـداره هـر کـی رپـ کنــهـ


چــی حــس کـردی از دردِ هــم نــوعــت#امــیـــر خــلـــوتـــ>>زیـــر پـــآم


پ.ن.با نوشته هاتون فقط میشه روح رپ سیاه :)
-من اهلِ تجربه ــَم و جایِ تو تو خونه

درسی که میخونیم ما چاپِ خودمونه

یادم نده که میرم اون رویِ ماهتو نشونه


من أ توو تاریکی تیر میزنم

گوشامو میگیرم بِم دیکته نَگَن

أ جنسِ این الکی هیشکی نیس این طرف

ما خودمونیم و حال میکنیم این ریختی فقط


#ــــشــــآیــــع
-قدر دنیاتو بدون
نذار بگذره نرمال و یه جور
شاید روت فشار باشه و مجبور باشی
باید شُل کنی فک کنی درمونگاهی
آخه این بهتره به نفعمه زندگی#تـیــکــ تـــآکـــ
-

خــــآطــــرآتـــ تـــو از یــــآدِ مــــن نـــمـــیــــرهـــ


کـــســــی دیــــگــهـــ عـــشـــق و یـــآد مــــن نــمــیــدهــــ


مـــرور مـــیـــکـــنــم مـــن خـــآطــــرآتـــو


تـــآ دلـــم بـــگـــیـــرهــــ یــــآ دلـــم بـــمـــیــرهـــ


#دآیـــــآن-

یـِکـــی هـــَس اون بـــآلـآ


کــهــِ خــآلِـــصــآنــهـِ بــآهــآتــهــِ


پَــ بـِگـذَر کــهــِ دیــرهــِ وآســـهــِ رسـیــدَن بــهــِ آرآمــِش


دِلِتــو پَس بِگــیــرو بُــرو سَــمــتــَ اَبــرآ


تــو هـَم بـــآَش مِــثـــِ اون یــهــِ بـــآغــِبـــونِ تــَنـــهـــآ


#T-DEY
-تـــآ بــودی بـآ مـــن آروم بــودم مــیـدیـدم مـآهـ و تـو نـگـآهــتـ

شــکـر مـیـکـردم خـدآرو از ایـن کـهـ هـمـهـ چـی رو بـراهـهـ

تــو بـودی کـهـ بـآ بـودنـتـ خـآطـرآتـ خـوبـ سـآخـتـی وآسـم

تـــآ بــودی بـآ مـــن آروم بــودم مــیـدیـدم مـآهـ و تـو نـگـآهــتـ

رفـتـی نـیـسـتـی پـیـشـم امـآ شـکـر خـدآ کـهـ خـوبـهـ حـآلـتـ#امــیــر خــلــوتـــ
مشاهده پست‌های بیشتر