نام کاربری : amir_h021


قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-اِی بــآبــآ خـَـفـَـن تــو رو خـُـدآ بـِـزآر بـِـریــم جـُــلــو مــآ رو نـَـبـَـر
بــآبــآ خـَـفـَـن جــوکــ نـَـگــو بـِـزآر بـُـرو مــآ رو دیــگــهـِـ نـَـ خـَ ـنــ د و ن#ــحــصـــیــن
-
:)
دانلود آهنگ مسیح و آرش AP به نام تو که نیستی پیشم
تــــــو مــیــتـونــی بـمـونــی


مـیـتـونـی بــسـآزی


مــنـو اونـجـوری کــهــ


هـمـهـ حـسـودم بـشـن


آدمــآی ایـن شــهــر


قــول بــدهــ بــمــونـــی


#Arash Ap


#Masih
-#ســـر پــیـــچــ ــهــآ بـــآ تـــمــآمــ ســرعـــتــــ حــمــآقــتـ ــهـآیــم رآ مــیــبــرمــ


#حــصـــیـــن
-
مـِـثـهِـ ایـنـآ نـیـسـتـی کــِـ تــو کـآفـهِـ آرومَـن

اَصـَـن وآسَـتـــ عِـنــدِ ضِـدِحــآلِ رآم بـودَن


مَـنَـم نِـمـیـخـوآسـتـَم ایـنـجـوری شـهِـ کـِـ


گـآهـی وَقـتـآ خـوبــ مــیـرونــی پـیـسـتــ کـوچـیـکِـهــ

اونــیَـم کــِــ بـآش فــآزِ پـیـآدهِـ روی دآری

مـیـآد و تـو جـیـبـآتــ هَــرچــی نـیـسـتــــ بــو مــیـکِـشــهـِـ
#ــــشــــآیـــع


#T-DEY
-
دانلود آهنگ جدید شایع و تی دی به نام یه موقع هایی
تــَــرجـیـتــ بـهِـ خــوآبــهِـ جـآ ـبـیـدآر بـودَن
#ـــپروردگـــآر قـــلـــم


#T-DEY


-
:(
مشاهده پست‌های بیشتر