جملات زیبا فلسفی

ژان ژاک روسو : ایمان داشتن به تواناییهای خویش، نیمی از موفقیت و كامیابی است
نام کاربری : bengamen
آقا ,
ساکن شیراز
شغل ماشین سواری

برای تشخیص شباهت روانشناسی خود
و این کاربر وارد پارس یونیت شوید
-
--
Image result for $
-
.
بچها یه چن سالی میشه حال روحیم خوب نیس
دیگه اون بنجی که قبلا یادتونه شاید نیستم
خیلی از اون دور شدم خیلی بیشتر--
Image result for $
-
--
Image result for $
-
--
Image result for $
-

uar ;kdnh


--
Image result for $

--
Image result for $
-
--
Image result for $
مشاهده پست‌های بیشتر