جملات زیبا فلسفی

این که دیگران راجع به شما چه فکری می کنند به شما مربوط نیست
نام کاربری : helena19
خانم مجرد , 18 ساله

برای تشخیص شباهت روانشناسی خود
و این کاربر وارد پارس یونیت شوید

اطلاعات این صفحه تنها برای دوستان قابل نمایش است!