جملات زیبا فلسفی

ژرژ بانه : انسان عاقل همیشه از بدگوییهایی که از او می‌شود استفاده می‌کند

اطلاعات این صفحه تنها برای دوستان قابل نمایش است!