جملات زیبا فلسفی

پیامبر اسلام (ص) : کسی که اندیشه اش کم باشد، سختی اش فراوان است

اطلاعات این صفحه تنها برای دوستان قابل نمایش است!