جملات زیبا فلسفی

اندیشیدن به پایان هر چیز، شیرینی حضورش را تلخ می کند. بگذار پایان، تو را غافلگیر کند، درست مانند آغاز
نام کاربری : shenaya17
خانم متاهل ,
تحصیلات دکتری و بالاتر

قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است

اطلاعات این صفحه تنها برای دوستان قابل نمایش است!