-

فتوای مراجع تلگرامی
‎‌
اگر شخصی بیش از ۱گروه عضو باشد، و دائم از


گروهی به گروه دیگر برود، مسافر محسوب
شده و روزه بر او واجب نیست.
-

یه دوستی داشتیم شماره داماد هارو پیدا میکرد...!
شب عروسی ساعت یک و نیم دو


بهشون پیام میداد و مینوشت "الان توشه؟"
-

هههههه خیال همه راحت
-
هر وقت مادرم از دستم جان به لب می شد،
می گفت: الهی بری جایی که نبینمت ولی بدونم سالمی, هستی!!
من از دست تو چه شده بودم که تو
فقط رفته ای
من نه میبینمت
نه می دانم سالمی
ونه حتی هستی؟!
-
--
Only good(:710
-
یکی از فآنتزیـــام اینه یه دونه از این


وَنـا


بخرم باهاش چند ماه برم مسافرت


همه جا رو بِگَردَم
.
.
.
.
.
.
.
.
.


--
چی:/
برضدِ مآیی
خب به زیرِ مآیی

AMoo
ALI
مشاهده پست‌های بیشتر